Ajándék 60 000 Ft feletti vásárlás esetén

Törvény FB

Az alábbi szabályzat a kondela.hu ég Facebook oldalán megrendezett versenyek (a továbbiakban csak "verseny") szabályait taglalja. Ezen szabályzat II. cikkének 2. pontja értelmében a konkrét verseny bejegyzésében feltüntetett információk mellett ez a szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelező jelleggel szabályozza az adott verseny feltételeit, hogy azok pontosan és érthetően legyenek meghatározva.

I. A verseny kiírója és rendezője

1) A verseny kiírója és rendezője a KONDELA, s.r.o, Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, Szlovákia, Cégjegyzékszám: 36 409 154, Adóazonosító szám: 2020130035, HÉA-szám SK: SK2020130035, Zsolnai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába bejegyezve, az Sro szakaszának 13956 / L számú részében.

(a továbbiakban "a verseny kiírója")


II. A verseny célja

1) A verseny célja, hogy támogassa és népszerűsítse a verseny kiírójának profilját és termékeit a Facebook közösségi oldalon.

2) A verseny általában az adott bejegyzés szövegében (a továbbiakban: "verseny bejegyzés") kerül meghirdetésre, a verseny kiírójának, a Kondela Magyarország Facebook oldalán.


III. A verseny időtartama

1) A verseny időtartama a Kondela Magyarország Facebook oldalán közzétett konkrét verseny bejegyzésben kerül meghirdetésre.


IV. A versenyen való részvételre jogosult személyek

1) A verseny Magyarország területén zajlik.

2) A versenyen minden olyan Facebook profillal rendelkező természetes személy részt vehet, aki betöltötte a 18. életévét, kivéve: a verseny kihirdetőjének alkalmazottai és a Polgári Törvénykönyv 8:1. §-a szerinti hozzájuk közel álló személyek, akik megfelelnek ezen szabályzat V. cikke szerinti részvételi feltételeknek (a továbbiakban: "a verseny résztvevője").


V. A verseny menete

1) A verseny résztvevője úgy vehet részt a versenyben, ha megjegyzést ír az adott verseny bejegyzés alá, vagy teljesíti a bejegyzés leírásában meghatározott egyéb feltételeket, például egy fénykép hozzáadását egy KONDELA termékkel; azonban a versenyen való részvétel konkrét módját az adott verseny bejegyzés tartalmazza.

2) A verseny minden résztvevője csak egyszer vehet részt egy versenyen, azáltal, hogy a választ csak egy megjegyzésben teszi közzé, vagy egyszer jelöli meg a verseny bejegyzést a "Tetszik" gombbal, hacsak az adott bejegyzés nem rendelkezik másként.

3) Abban az esetben, ha egy versenyen belül a verseny résztvevője több megjegyzésben is válaszol, kizárják a versenyből, kivéve, ha az adott verseny bejegyzés másként rendelkezik.

4) A sorsoláson minden olyan résztvevő részt vesz, aki a verseny során a verseny bejegyzésben feltüntetett feltételeknek megfelel.

5) A verseny résztvevője egy versenyen belül csak egy nyereményre jogosult, kivéve, ha az adott verseny bejegyzés másként rendelkezik.

6) Az adott verseny nyerteseinek teljes számát, amelyet a verseny rendezője sorsol ki, az adott verseny bejegyzésben kell meghatározni.

7) A verseny nyertesét a verseny rendezőjének két alkalmazottja felügyelete alatt sorsolják ki a cég székhelyén, míg a nyertest legkésőbb a verseny végétől számított 3 munkanapon belül meg kell határozni, hacsak a versenyfeltételek nem rendelkeznek másként.


VI. A nyeremény és annak átadása

1) Az adott verseny nyereményét a verseny bejegyzés tartalmazza.

2) A nyereményről a verseny győztesét legkésőbb a sorsolás időpontjától számított 5 munkanapon belül értesítjük, vagy a nyertest a verseny rendezője az adott verseny bejegyzés alatt kommentben határozza meg; vagy egy külön bejegyzés megosztásával, amelyben a verseny kiírója feltünteti a nyertes nevét, valamint felkéri, hogy vegye fel vele a kapcsolatot a "Kondela Magyarország" Facebook oldalon keresztül egy privát üzenetben. Abban az esetben, ha a verseny nyertese az alábbi pont előző mondata szerinti értesítéstől számított 48 órán belül nem jelentkezik a nyereményért, vagy elutasítja a nyereményt, a verseny rendezője jogosult új nyertest választani.

3) A nyertest a nyeremény átadásának pontos módjáról a verseny rendezője privát Facebook üzenetben tájékoztatja.

4) A verseny rendezője köteles a nyereményt legkésőbb 30 nappal azután elküldeni a verseny nyertesének, hogy az a verseny rendezője számára rendelkezésre bocsátotta a teljes elérhetőségeit.

5) Ha a nyertes nem veszi át a nyereményt tartalmazó csomagot, még a posta által meghatározott kiegészítő átvételi időszakon belül sem, a nyertes elveszíti a nyereményhez való jogosultságát, és a nyeremény elveszik a verseny rendezőjének javára, anélkül, hogy a nyertes a verseny rendezője részéről bármilyen kártérítésre jogosult lenne.

6) A verseny résztvevőjének nincs törvényes joga a nyereményre, és az bírósági úton nem behajtható. A verseny eredményei véglegesek. A versenyzők tudomásul veszik, hogy nem igényelhetnek nagyobb értékű vagy nagyobb mennyiségű nyereményt. A verseny résztvevői tudomásul veszik azt is, hogy a nyeremény nem váltható készpénzre, és nem követelhetnek más nyereményt, mint amelyet a verseny rendezője az adott verseny bejegyzésben meghatározott.


VII. Külön rendelkezések

1) Ha bebizonyosodik, hogy a verseny nyertese a verseny kiírójának vagy a verseny rendezőjének alkalmazottja, vagy egy hozzájuk közel álló személy, akkor e személy nem jogosult a nyereményre, a nyeremény nem kerül átadásra és elveszik a verseny rendezőjének javára.

2) A versennyel kapcsolatos csalás, visszaélés vagy hiba megalapozott gyanúja esetén a verseny kiírója fenntartja a jogot a verseny leállítására vagy felfüggesztésére, a verseny feltételeinek megváltoztatására, a Kondela Magyarország Facebook oldalán közzétett, vagy a nyertesnek elküldött nyereményhirdetés érvénytelenné nyilvánítására, valamint azon versenyzők részvételének előzetes értesítés és kártérítés nélküli blokkolására, akik az erkölcsi normák megsértésével vettek részt a versenyen.

3) Sem a verseny kiírója, sem a verseny rendezője nem felelős azért, ha a nyertes hibás címet ad meg az elérhetőségek közlése során, amelyre a nyereményt kell elküldeni. Sem a verseny kiírója, sem a verseny rendezője nem felelős más okokért, amelyek miatt a nyertes nem kapta meg a nyereményt, kivéve a verseny kiírója vagy a verseny rendezője részéről felmerülő okokat.

4) A vonatkozó törvény által előírt összeget meghaladó nyeremények a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartoznak, miközben sem a verseny kiírója, sem a verseny rendezője nem felelősek a verseny nyertese általi adókötelezettség teljesítéséért.

5) Sem a verseny kiírója, sem a verseny szervezője nem téríti meg a verseny résztvevőinek a versenyen való részvételükkel kapcsolatban felmerülő költségeket.

6) A versenyen való részvétellel minden résztvevő egyetért az adott verseny szabályaival és azzal, hogy a verseny kiírója, ill. a verseny rendezője jogosult a nevek, képek, ill. egyéb, nyertesekkel kapcsolatos bizalmas információk nyilvánosságra hozására a hírközlési eszközökön keresztül, valamint ezek felhasználására a verseny kiírójának reklám- és promóciós céljaira, anélkül, hogy a résztvevőnek joga lenne bármilyen jutalomhoz.

7) A verseny kiírója fenntartja a jogot a feltételek megváltoztatására, ill. a jelen verseny szabályainak megváltoztatására bármikor, előzetes értesítés nélkül, miközben az említett feltételek ill. szabályok változását köteles közzétenni a Kondela Magyarország Facebook oldalán.


VIII. A személyes adatok védelme

1) A versenyen való részvétellel a verseny résztvevője szabadon beleegyezik, hogy a verseny kiírója, mint üzemeltető, az Európai Parlament és Európai Tanács 2016/679 (a továbbiakban: GDPR) rendelete alapján, valamint az 1992. évi a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló LXIII. törvény alapján (a továbbiakban: törvény) feldolgozza a személyes adatait, amelyek közé tartozik a név, vezetéknév, e-mail cím vagy fénykép, a Kondela Magyarország Facebook oldalán történő közzététel céljából a verseny értékelésén belül, továbbá a verseny értékelése céljából, adatbázis létrehozása és a versennyel kapcsolatos marketing célú felhasználása és annak értékelése céljából, a résztvevő versenyen való részvételétől a hozzájárulás írásbeli visszavonásáig. A GDPR szempontjából a verseny résztvevőjének, azaz az érintettnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását a verseny kiírójának tájékoztatásával az [email protected] e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a résztvevő személyes adatai kezelésének visszavonásig történő jogszerűségét. Az érintett személy személyes adatai átadásra kerülnek a KONDELA s.r.o. vállalat címzettjének, cégjegyzékszám: 36 409 154, székhely: Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Szlovákia.

2) A verseny részvevőjének - az érintettet személynek jogait a személyes adatok feldolgozása során a GDPR 15. cikke szabályozza. Az érintettnek joga van: - megkövetelni a verseny kiírójától, azaz az üzemeltetőtől annak megerősítését, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat kezelik-e, és ha igen, akkor joga van hozzáférni az ilyen személyes adatokhoz, - megkérni az adatkezelőt, hogy javítsa ki vagy törölje a személyes adatokat, vagy korlátozza az érintett személyre vonatkozó személyes adatok kezelését, valamint joga van tiltakozni az ilyen feldolgozás ellen, - panaszt tenni a felügyeleti szervnek, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. szám: + 421-2-32313214, e-mail: [email protected], - kérni a feldolgozott személyes adatok másolatát. Az érintett személy által kért további másolatokért az üzemeltető az adminisztratív költségeknek megfelelő díjat számíthat fel.

3) A verseny résztvevője tudomásul veszi és elfogadja, hogy a verseny kiírója ill. a verseny rendezője a verseny kiírójával egyeztetett feltételek keretein belül jogosult a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására a Szlovák Köztársaság jogrendjének megfelelően, automatizált, részben automatizált vagy nem automatizált feldolgozási eszközökkel.


IX. Záró rendelkezések

1) Ez a szabályzat a Kondela Magyarország Facebook oldalán kerül közzétételre, és a verseny kiírójánál van tárolva.

2) Bárki, aki jogi érdeklődést tanúsít, jogosult a verseny kiírójánál megtekinteni ezt a szabályzatot.

Nizsna (Nižná) községben, 2021.09.09-én

Kedvezményeink

95 %-a a központi raktárkészletről elérhető

95 %-a a központi raktárkészletről elérhető

Tudjon meg többet
Ingyenes szállítás 100 000 Ft feletti vásárlás esetén.

Ingyenes szállítás 100 000 Ft feletti vásárlás esetén.

Tudjon meg többet
Garancia az áru visszatérítésére 60 napon belül

Garancia az áru visszatérítésére 60 napon belül

Tudjon meg többet
100 % pénzvisszafizetési garancia

100 % pénzvisszafizetési garancia

Tudjon meg többet
 • Nyelv
 • Termékek várnak rád az összehasonlítóban: Összehasonlítás

  Cookie-preferencia

  • Az ön magánszférája
  • Nélkülözhetetlen sütik
  • Teljesítmény sütik
  • Funkcionális sütik
  • Marketingsütik